trojúhleníky a čtverce

účastník si v duchu vybere dva/tři lidi, se kterými bude tvořit trojúhelník/čtverec. Na povel lektora se daný obrazec snaží všichni vytvořit.