Slepice

Nejméně překvapí kuřata,
taková ta malá střapatá.

Nejvíce překvapí slepice.

Třeba jedna.
Četla Platóna,
aby líp naplnila plata.

Nebo ta druhá - boubelatá.
Sjížděla Jamesa Bonda,
aby líp chránila kuřata -
taková ta malá střapatá.

A ta třetí a čtvrtá
- byste nevěřili.
Sváděly chrta.
Ten chrt to ale nepochopil.
tu třetí sežral,
čtvrtou prodal
a peníze propil!