rozcvičky

hrátky z hemžení 

kdo jsem v situaci - Účastníci se pohybují po jevišti, hraje hudba. Ve chvíli, kdy se hudba zastaví, účastník stronzne, a řekne kdo je. Hru lze opepřit o různé situace: Bomba v nákupním centru, horkovzdušný balón s nefungujícím hořákem, stavba domu, setkání pirátské a obchodní lodi atd.

očíslované živé obrazy:
 Účastníci tancují do rytmu hudby, snaží se o co nejkrkolomější pohyby. Štronzo je na ticho. Pak si lektor vybere jedno z účastníků a zeptá se ho, co představuje. Účastník: ručička na hodinách. Ostatní dotváří k tomuto člověku živý obraz. Obraz dostane číslo. Takto se vytvoří 4 - 6 obrazů. 
V druhé části hry lektor zadává čísla a účastníci se snaží co nejrychleji rekonstruovat obrazy.


honičky

bomba a štít - účastník si v duchu vybere dva lidi a označí si je číslem 1 a 2. Pak začne honička. Úkolem každého účastníka je dostat mezi sebe a bombu štít.

cyklická honěná - každý hráč dostane cedulku se jménem jednoho hráče, kterého bude honit. Cedulky nemůžeme rozdat náhodně, ale tak, aby nám vznikl jeden velký cyklus. Dále označíme území, ze kterého se v průběhu hry nesmí hráči vytratit.
Hráči se nejdříve rozmístí po území. Po té se všichni současně podívají na svůj lísteček a zjistí, koho honí. Když hráč chytne toho koho zrovna honí, vezme si od něj cedulku toho, koho ulovený právě honil. Chycený odchází na předem vyhrazený hřbitov a lovec loví dál novou oběť. Tak hrajeme tak dlouho dokud nezbudou dva, kteří se honí navzájem. Vítězem se stávají ti, kdo zbyli na konec. 

zvědavá honička -  Děcka mají na zádech papír, mají za úkol zjistit, jaké má kdo číslo a nenechat si přečíst to své.

míčky - zachovej pořadí - hází se míčkem, každý má jednoho člověka kterému hází a jiného, od kterého míček přijímá. Když je jasné kolečko, následuje upgrade: Děcka se přitom pohybují.

míčky - honiči a házeči - jedno dítě má babu a omezení: může pouze chodit. Spolupracují s ním však dva házeči, kteří nemohou chodit, ale mohou se do honěných trefovat míčky a tím je zmrazit. Zmraženého honěného může vysvobodit jiný honěný drobným úkolem.

mluvící 

řekni to jako – účastník si vybere kartičku, kde je např. horor. Poté vypráví, co se mu zajímavého přihodilo v poslední době. 

Špendlíky a gumy
Mezi dětmi vybereme 1-2 honiče, které nazveme špendlíky a viditelně je označíme. Ostatní se stávají pnaumatikami.
Špendlíky mají za úkol propíchnout co nejvíce pneumatik. Když se mu to povade, sedne si pneumatika do dřepu (my to doprovázíme "vyfouknutím" - pneumatika zasyčí).
Pneumatiky se mohou vrátit do hry ve chvíli, když je jiná pneumatika dofoukne - 3 dřepy.

trojúhleníky a čtverce - účastník si v duchu vybere dva/tři lidi, se kterými bude tvořit trojúhelník/čtverec. Na povel lektora se daný obrazec snaží všichni vytvořit.