2. den (neděle) - hra: Setkání Kuby Jakuba se zvířaty

Dopoledne

Rozvička - Zvířecí honička. Jedno dítě honí, ostatní se mohou zachránit tím, že udělají nějaké zvíře (pohyb a zvuk). Když to nestihnou, nebo neutečou, stávají se babou.

Úklid, bodování
Koupačka, hry

Odpoledne

Hledání zvířat - běhačka ve vymezeném prostoru
Fáborky a provazy vyčleníme prostor (nejlépe v lese, členitý, méně přehledný terén). V tomto prostoru schováme obrázky zvířat s popisem, o které zvíře se jedná. Děti rozdělené čtyř skupin mají za úkol nalézt co největší množství obrázků (každá skupina má své barevně rozlišené obrázky). Sběr ale není tak jednoduchý. V prostoru, ve kterém hledají, se pohybují tři pytláci. V případě, že pytlák chytí dítě, sebere mu život. Každé dítě má tři životy. Když už dítě nemá žádné životy a přesto chce pokračovat, musí vybarvit obrázek, které má v základním táboře. Za takový obrázek získá dva životy. 
Kromě sběru zvířat mají děti za úkol roztřídit a nalepit obrázky zvířat na připravený papír podle toho, kde se vyskytují – ve vodě, na zemi, pod zemí, nebo ve vzduchu. V případě, že se jedná o obojživelníka, tak papírek nalepí mezi, např. pavouk bude mezi zemí a vzduchem.
Děti mají na sběr i třízení třicet minut. V případě, že to bude málo, tak čas nastavíme.

Po ukončení a vyhodnocení hry, rozvedeme diskuzi o tom, proč je jaké zvíře důležité. Když to budeme schopni intelektově uchopit, můžeme se rozvášnit směrem k tomu, že než někde něco udělám, je dobré přemýšlet o tom, co a koho tím do budoucna ovlivním (např. při stavbě domu, sázení lesa atd.)

Touto hrou si vystavíme pěkný oslí můstek k přečtení další části povídky.

čtení druhé části povídky

nácvik hry
Ve zbytku odpoledne budeme nacvičovat první část hry. Děti se rozdělí ptáky, krtka a ryby. Pěnkava bude zastoupena hromadnou rolí, krtek bude jediný a ryby budou opět mluvit hromadně (každé zvíře řekne jednu – dvě věty).