Na myslivce a zajíce

Děti se rozdělí na dvě skupiny. Jedny představují myslivce, druzí zajíce. Hrací plocha by měla být přesně označená. Sloužit mohou čáry na zemi v tělocvičně, nebo stačí provaz. Ve vymezeném území vyznačíme několik čar, které budou rovnoběžné se stranou, ze které vybíhají zajíci. Na těchto čarách se pohybují myslivci. Počet myslivců na čáru záleží na její délce. Určitě by neměli stát těsně vedle sebe, ale měli by mít prostor pro pohyb. Pohyb myslivců je omezen jen na jednu čáru, kterou nesmí po dobu hry opustit.
Zajíci mají za úkol probíhat mezi myslivcemi. Na druhé straně mají něco (míčky, víčka, provázky, pastelky...), co nosí zpátky a tím vlastně ukazují počet průběhů. Myslivci chytají zajíce, Koho se dotknou, musí se vrátit a běží znovu. Chytají je jen při cestě tam, na zpáteční cestě musí zající běžet krajem.
Pozor: děti mají tendenci chytat zajíce i v případě, že zatím nevybíhají, jen stojí a chystají se. (Plácají všechny, kteří jsou na dosah ruky.) Chce to omezit na chytání jen těch, kteří přímo probíhají, jinak se může stát, že nikdo neproběhne.
Hraje se na časový limit, role by se měly obrátit.