míčky - honiči a házeči

jedno dítě má babu a omezení: může pouze chodit. Spolupracují s ním však dva házeči, kteří nemohou chodit, ale mohou se do honěných trefovat míčky a tím je zmrazit. Zmraženého honěného může vysvobodit jiný honěný drobným úkolem.