7. den (pátek) - zkoušení a uvedení div. hry

dopoledne

Rozcvička
Herecká rozvička. Protažení mluvidel i těla skrze jazykolamy a tělolamy.

Nácvik divadelní hry, výroba kostýmů

odpoledne

Dotažení nedodělků, uvedení divadelní hry před diváky