Kouzelnice Lenka 
Kouzelnice Lenka a její kamarád Pavel vyráží na narozeniny spolužačky Agáty. Lenka je nervózní. Ztratila svou šťastnou minci a od té doby má pořád jenom smůlu... Představení o hledání štěstí. 

 

Vánoční příběh o Zápytlounovi
Zápytloun je zahořklý lesní skřet. Jako malý se těšil na Vánoce, ale Ježíšek se u něj nikdy neobjevil. Po letech zklamaného očekávání přichází Zápytloun s nedobrým plánem. Když nechce Ježíšek přijít k němu, nepřijde k nikomu! Pohádka, ve které lidské pochopení a vlídnost dokáže rozehřát i Zápytlounovo zklamané srdce. 

Workshop akrobacie pro děti a jejich rodiče
Jaroslav Hejnic a jeho dcera Ema nabízejí jednorázové i dlouhodobé workshopy akrobacie pro děti a jejich rodiče. Naším cílem není vychovat z dětí malé akrobaty, ale pomocí jednoduchých cvičení rozvíjet základní motorické schopnos ti a dovednosti a zároveň posilovat pozitivní vztah mezi rodičem a dítětem. Když budeme náplň setkání bagatelizovat, jde o to, že děti po rodičích lezou, stojí na nich a visí hlavou vzhůru i dolů. Děti se učí, jak vyztužit tělo, pracovat s těžištěm a další užitečné dovednosti. Rodič má při tomto "dovádění" nezastupitelnou úlohu. Dodává dítěti pocit jistoty, slouží mu jako "cvičební náčiní"  a učí se společným cvikům, kterými se lze blýsknout před kamarády a dalšími rodinnými příslušníky. Kurz vychází z cirkusových technik a z procvičovacích her pohybově rozvojové metodiky Veronicy Sherborne a cirkomotoriky Riki Taeymans a z vlastních zkušeností obou protagonistů. Věk účastníků: 5 - 8 let